-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดโดน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดโดน

รหัสโรงเรียน : 210074

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 – ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ : 075354025

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดโดน

-- advertisement --