-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ

รหัสโรงเรียน : 210002

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : โรงเรียนวัดโพธิืเสด็จ – โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ : 0830795254

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ

-- advertisement --