-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดใหม่ทอน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดใหม่ทอน

รหัสโรงเรียน : 210496

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช 80230

โทรศัพท์ : 075764573

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดใหม่ทอน

-- advertisement --