-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร

รหัสโรงเรียน : 210601

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 228/2ุ66 – เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 80270

โทรศัพท์ : 075483013

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร

-- advertisement --