โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา

รหัสโรงเรียน : 210355

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 19 ทุ่งใหญ่-พระแสง ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 80240

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา