-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218

รหัสโรงเรียน : 210602

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 341 – กะทูน พิปูน นครศรีธรรมราช 80270

โทรศัพท์ : 075-483012

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218

-- advertisement --