-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านกันละ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกันละ

รหัสโรงเรียน : 210125

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 16 – ไม้เรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช 80150

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกันละ

-- advertisement --