-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคลองขัน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคลองขัน

รหัสโรงเรียน : 210121

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – ทานพอ-กะเปียด กะเปียด ฉวาง นครศรีธรรมราช 80260

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลองขัน

-- advertisement --