-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคลองสาย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคลองสาย

รหัสโรงเรียน : 210102

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ห้วยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช 80260

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลองสาย

-- advertisement --