-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านควนตม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านควนตม

รหัสโรงเรียน : 210740

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 455 – หลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250

โทรศัพท์ : 075450189

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านควนตม

-- advertisement --