โลโก้โรงเรียนบ้านจันดี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านจันดี

รหัสโรงเรียน : 210748

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 จันดี-สำโรง ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250

โทรศัพท์ : 075755522

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านจันดี