-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านทอนวังปราง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทอนวังปราง

รหัสโรงเรียน : 210131

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช 80250

โทรศัพท์ : 075-361614

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทอนวังปราง

-- advertisement --