โลโก้โรงเรียนบ้านนาปราน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาปราน

รหัสโรงเรียน : 210739

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 155 – หลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250

โทรศัพท์ : 0872891035

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาปราน