โลโก้โรงเรียนบ้านนาโพธิ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาโพธิ์

รหัสโรงเรียน : 210643

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 203 – นาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช 80220

โทรศัพท์ : 075-450069

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาโพธิ์