-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านป่าพาด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านป่าพาด

รหัสโรงเรียน : 210133

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 3 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – จันดี-พิปูน ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช 80250

โทรศัพท์ : 0806478321

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านป่าพาด

-- advertisement --