-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านวังยาว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวังยาว

รหัสโรงเรียน : 210309

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 80 – นาไม้ไผ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110

โทรศัพท์ : 075757238

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังยาว

-- advertisement --