-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านวังวัว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวังวัว

รหัสโรงเรียน : 210606

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 1 ตำบลควนกลาง – ควนกลาง พิปูน นครศรีธรรมราช 80270

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังวัว

-- advertisement --