-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองปลิง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองปลิง

รหัสโรงเรียน : 210285

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 125 – เขาโร ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองปลิง

-- advertisement --