-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองเตย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองเตย

รหัสโรงเรียน : 210741

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250

โทรศัพท์ : 075460444

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองเตย

-- advertisement --