โลโก้โรงเรียนบ้านหนองใหญ่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองใหญ่

รหัสโรงเรียน : 210349

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 146/1 – ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 80240

โทรศัพท์ : 075489771

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองใหญ่