-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยรื่น

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยรื่น

รหัสโรงเรียน : 210339

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 68/2 – ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 80240

โทรศัพท์ : 075450057

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยรื่น

-- advertisement --