-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเขาวง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเขาวง

รหัสโรงเรียน : 210664

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 104 – บ้านนิคม บางขัน นครศรีธรรมราช 80360

โทรศัพท์ : 075450072

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเขาวง

-- advertisement --