-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านไทรงาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านไทรงาม

รหัสโรงเรียน : 210751

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – สวนขัน ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250

โทรศัพท์ : 075-800147

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านไทรงาม

-- advertisement --