-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม

รหัสโรงเรียน : 210373

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : ชุมชนไร่มุสลิม – ปริก ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 80240

โทรศัพท์ : 075450062

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านไร่มุสลิม

-- advertisement --