-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านไสส้าน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านไสส้าน

รหัสโรงเรียน : 210308

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 0 – เขาขาว ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110

โทรศัพท์ : 075450099

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านไสส้าน

-- advertisement --