-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย

รหัสโรงเรียน : 210669

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 34 – บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช 80360

โทรศัพท์ : 075450070

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย

-- advertisement --