โลโก้โรงเรียนราชเวชพิศาล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนราชเวชพิศาล

รหัสโรงเรียน : 210369

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 185 – กุแหระ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 80240

โทรศัพท์ : 075-845331

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนราชเวชพิศาล