-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดควนกอ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดควนกอ

รหัสโรงเรียน : 210677

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 124 – ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช 80260

โทรศัพท์ : 075-306234

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดควนกอ

-- advertisement --