โลโก้โรงเรียนวัดควนสระบัว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดควนสระบัว

รหัสโรงเรียน : 210334

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ – พระแสง ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 80240

โทรศัพท์ : 075368325

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดควนสระบัว