โลโก้โรงเรียนวัดควนส้าน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดควนส้าน

รหัสโรงเรียน : 210750

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 105 มะนาวหวาน-ป่าพาด ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250

โทรศัพท์ : 075450001

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดควนส้าน