-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดนิคมคีรี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดนิคมคีรี

รหัสโรงเรียน : 210332

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 223 – เขาขาว ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110

โทรศัพท์ : 075450040

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดนิคมคีรี

-- advertisement --