-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดมะนาวหวาน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดมะนาวหวาน

รหัสโรงเรียน : 210742

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 126/50 – ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250

โทรศัพท์ : 075755542

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดมะนาวหวาน

-- advertisement --