-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดยางค้อม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดยางค้อม

รหัสโรงเรียน : 210609

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ยางค้อม พิปูน นครศรีธรรมราช 80270

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดยางค้อม

-- advertisement --