-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดวังหิน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดวังหิน

รหัสโรงเรียน : 210660

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 43 บ้านนิคม-ควนเมา วังหิน บางขัน นครศรีธรรมราช 80360

โทรศัพท์ : 0808914257

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดวังหิน

-- advertisement --