โลโก้โรงเรียนวัดศิลาราย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดศิลาราย

รหัสโรงเรียน : 210294

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 161 – นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110

โทรศัพท์ : 0939482648

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดศิลาราย