-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ

รหัสโรงเรียน : 210099

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 60 ทานพอ-กะเปียด กะเปียด ฉวาง นครศรีธรรมราช 80260

โทรศัพท์ : 075520004

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดเพ็ญญาติ

-- advertisement --