-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดโบราณาราม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดโบราณาราม

รหัสโรงเรียน : 210610

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 216 พิปูน – จันดี พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช 80270

โทรศัพท์ : 075499115

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดโบราณาราม

-- advertisement --