-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสมสรร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสมสรร

รหัสโรงเรียน : 210663

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 8 – บ้านนิคม บางขัน นครศรีธรรมราช 80360

โทรศัพท์ : 075450073

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสมสรร

-- advertisement --