-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์

รหัสโรงเรียน : 210653

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 21 – บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช 80360

โทรศัพท์ : 075371036

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์

-- advertisement --