-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รหัสโรงเรียน : 210656

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 6 – บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช 80360

โทรศัพท์ : 081-9563476

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-- advertisement --