-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนตชด.บ้านท่าข้าม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนตชด.บ้านท่าข้าม

รหัสโรงเรียน : 210179

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – ควนหนองหงษ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180

โทรศัพท์ : 082-2898921

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนตชด.บ้านท่าข้าม

-- advertisement --