-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคงคาล้อม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคงคาล้อม

รหัสโรงเรียน : 210188

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : ไม่มีเลขที่ – แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 80190

โทรศัพท์ : 075-845291

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคงคาล้อม

-- advertisement --