-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านชายทะเล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านชายทะเล

รหัสโรงเรียน : 210376

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80140

โทรศัพท์ : 075-518406

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านชายทะเล

-- advertisement --