-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดอนโตนด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดอนโตนด

รหัสโรงเรียน : 210213

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 99 ปากคลองวัดแดง-บ้านบางปรง เสือหึง เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 80190

โทรศัพท์ : 0810825395

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดอนโตนด

-- advertisement --