-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบางเนียน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบางเนียน

รหัสโรงเรียน : 210427

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – แสงวิมาน คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80330

โทรศัพท์ : 075-399116

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบางเนียน

-- advertisement --