-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านปากเชียร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านปากเชียร

รหัสโรงเรียน : 210194

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านปากเชียร เชียรใหญ่-บ่อล้อ ท้องลำเจียก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 80190

โทรศัพท์ : 075331142

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านปากเชียร

-- advertisement --