-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านพรุบัว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านพรุบัว

รหัสโรงเรียน : 210181

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านพรุบัว _ นางหลง ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านพรุบัว

-- advertisement --