-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านม่วงงาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านม่วงงาม

รหัสโรงเรียน : 210446

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 189/2 – ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 80130

โทรศัพท์ : 075442114

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านม่วงงาม

-- advertisement --