โลโก้โรงเรียนบ้านยางกาญจน์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านยางกาญจน์

รหัสโรงเรียน : 210192

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช – ท้องลำเจียก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 80190

โทรศัพท์ : 075362662

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านยางกาญจน์