-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง

รหัสโรงเรียน : 210139

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180

โทรศัพท์ : 081-9903289

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง

-- advertisement --